Bài số 12. Bộ tranh vẽ các y bác sĩ ngành công an - Bệnh viện 199 lên đường tham gia chống dịch Covid -19 tại thành phố Hồ Chí Minh

Bộ tranh vẽ các y bác sĩ ngành công an - Bệnh viện 199 lên đường tham gia chống dịch Covid -19 tại thành phố Hồ Chí Minh