Bài số 18: NIỀM TIN!

Bài số: 18


Người dự thi: Khoa A6 - Bệnh viện 199


Nội dung dự thi:


NIỀM TIN!

- Những ngày qua Cả nước cùng nhau hướng về Hồ Chí Minh vì những con số nhảy vọt từ 1000 ca nay đã gần 30.000 ca nhiễm Covid. Những nỗi lo sợ tràn ngập với hình ảnh con phố , ngõ hẻm đang giăng dây cách ly và Chỉ thị 16 được áp dụng với các Tỉnh Miền Nam …

- Với những gì đang diễn ra, chúng ta lại một lần nữa tự hào và đặt niềm tin vào toàn hệ thống từ Các cấp lãnh đạo đến mỗi người công dân Việt Nam, niềm tin vào những chiến sĩ khoác trên mình chiếc áo blouse trắng sẽ giúp chúng ta chiến thắng đại dịch đưa cuộc sống bình thường sớm quay trở lại .

- Chúng ta, không ai không tự hào về vẻ đẹp phẩm chất, nhân cách cao quý của con người Việt Nam. Đó là vẻ đẹp bền vững của tinh thần yêu nước, của ý thức sẵn sàng hy sinh, xả thân vì Tổ quốc, dân tộc; của ý chí quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh, của một tình cảm lớn lao sâu đậm
“Ôi Tổ quốc ta yêu như máu thịt
Như mẹ cha ta, như vợ, như chồng
Ôi Tổ quốc, nếu cần, ta chết
Cho mỗi ngôi nhà ngọn núi con sông”…

- Niềm tin chúng ta sẽ chiến thắng - Đại dịch sẽ bị đẩy lùi … Gia đình sẽ về với gia đình , đồng đội sẽ về với đồng đội , bạn bè người thân sẽ cùng quay quần bên nhau khi chúng ta chiến thắng …