Hỗ trợ chạy thận nhân tạo, PHCN cho bệnh nhân Trung tâm BTXH Đà Nẵng

Mới đây, Bệnh viện 199 đã hợp tác cùng với Trung tâm Bảo trợ xã hội Đà Nẵng, nhằm giúp đơn vị này chạy thận nhân tạo cho các bệnh nhân có nhu cầu tại Trung tâm.

Các bệnh nhân chạy thận tại Bệnh viện 199

Đại diện Bệnh viện 199 còn cho biết, đây là bước đầu trong việc hợp tác giữa 2 đơn vị với nhau, và thông qua những chương trình này, Bệnh viện cũng muốn liên kết với các Trung tâm bảo trợ, mang lại sức khỏe cho người gặp hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.

Bên cạnh đó, nhận thấy việc chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng cho người cao tuổi, người bị tai nạn, khuyết tật, người không tự vận động được tại trung tâm được quan tâm rất nhiều. Nên trong thời gian tới, Bệnh viện 199 sẽ tiếp tục hỗ trợ trung tâm trong một số lĩnh vực về Phục hồi chức năng cho người già và trẻ em tại trung tâm.

Với tinh thần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, cũng như mong muốn người dân tại các Trung tâm Bảo trợ xã hội Đà Nẵng có sức khỏe, cuộc sống tốt hơn, Bệnh viện 199 luôn tích cực trong các công tác kết nối, hỗ trợ các đơn vị trong và ngoài ngành tại Việt Nam.