BÀI VIẾT THEO TỪ KHÓA : 5k bộ y tê

Thủ tướng: Chậm nhất tháng 6/2022 phải có vắc xin COVID-19 sản xuất trong nước

Thủ tướng: Chậm nhất tháng 6/2022 phải có vắc xin COVID-19 sản xuất trong nước

Thủ tướng: Chậm nhất tháng 6/2022 phải có vắc xin COVID-19 sản xuất trong nước

Vắc xin Covid-19 "made in Vietnam": 100% người tiêm có sinh miễn dịch

Vắc xin Covid-19 "made in Vietnam": 100% người tiêm có sinh miễn dịch

1.000 tình nguyện viên tham gia thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 đã được tiêm mũi thứ nhất vắc xin Na...